Snel meer weten van:

 

Juridische fusie/splitsing

Juridische fusie/splitsing

 

Certificeren van aandelen

Certificeren van aandelen

 

Kapitaalvermindering

Kapitaalvermindering

 

Statutenwijziging NV/BV

Statutenwijziging NV/BV

Uw aktes online
regelen

Het gemak van Ottens Vallei Notaris online maakt rechtszekerheid betaalbaar.

Interne reorganisatie, juridische fusie, certificeren van aandelen, kapitaalvermindering en statutenwijziging NV/BV...

In veel gevallen betekenen wijzigingen in uw bedrijf ook wijzigingen in de juridische vorm of structuur van uw bedrijf. Het is erg belangrijk om deze wijzigingen juridisch juist te realiseren zodat u later geen onaangename verrassingen krijgt. Hieronder geven wij verschillende wijzigingen binnen een bedrijf weer waar ook de juridische wijzigingen uit voortvloeien.

Juridische fusie/splitsing

Door een fusie worden van meerdere bedrijven samen een nieuw bedrijf gemaakt. Een splitsing is het tegenovergestelde van een fusie en zorgt ervoor dat van één bedrijf meerdere bedrijven worden gemaakt. Fusie en splitsing hebben ingrijpende gevolgen voor de betrokken bedrijven, de aandeelhouders en de werknemers. Wij zorgen voor een goede begeleiding van de fusie of splitsing. Daardoor weet u precies waar de valkuilen zitten en voorkomt u veel onnodige problemen. Dit alles leggen wij vast in de akte van fusie/splitsing.

Certificeren aandelen

U heeft aandelen in een bv; u bent aandeelhouder. Als aandeelhouder heeft u enerzijds financiële rechten (zoals recht op winst) anderzijds zeggenschapsrechten (zoals stemrecht). Door aandelen te certificeren, worden de financiële rechten van de zeggenschapsrechten gesplitst. Certificeren van aandelen is interessant bij bedrijfsopvolging of als u anderen (bijvoorbeeld werknemers) financieel laat deelnemen aan uw onderneming. Het certificeren gebeurt door een stichting administratiekantoor op te richten met een notariële akte.

 

Kapitaalvermindering

Aandeelhouders krijgen winsten van het bedrijf uitgekeerd als dividend en moeten daarover belasting betalen. Het is ook mogelijk dat aandeelhouders geld terugkrijgen dat ooit op de aandelen is gestort. Op deze manier kan door aandeelhouders geld worden ontvangen van de bv zonder belasting te betalen. Wil je ook belasting besparen? Wij kunnen voor je kijken of je van deze regeling gebruik kunt maken.

 

Statutenwijziging NV/BV

In de statuten staan belangrijke uitgangspunten van een bedrijf. Zo is daarin geregeld hoe het bedrijf heet en welke activiteiten het bedrijf mag verrichten. Ook is daarin bijvoorbeeld geregeld hoe belangrijke beslissingen worden genomen en wie recht heeft op de winsten. Door wijzigingen binnen het bedrijf of wijzigingen in de aandeelhouders of de bestuurders kan het nodig zijn deze in de statuten opgenomen uitgangspunten aan te passen. Wij kunnen je helpen te bepalen welke uitgangspunten voor jouw bedrijf belangrijk zijn en dit vastleggen in nieuwe statuten.

 
 

Contact

Kerkewijk 53
3901 EC  Veenendaal
T  0318-55 28 28
F  0318-55 33 44
info@ottensvalleinotaris.nl
ottensvalleinotaris.nl

BTW NL809586113B01
KvK 30127772

Volg ons

facebook_follow.pngtwitter_follow.pnglinkedin_follow.png