Snel meer weten van:

Verdeling

De akte van verdelingDe antwoorden op uw dringendste vragen op een rij

Een scheiding roept niet alleen emotionele maar ook zakelijke vragen op. Vragen zoals 'kan ik in het huis blijven wonen?', 'hoe zit het met ons pensioen?', 'wat regelen we voor de kinderen?'. Onze (kandidaat)-notarissen geven u graag meer duidelijkheid. Want niet alleen de scheiding maar ook het nieuwe begin moet goed geregeld worden.

Eigen huis bij scheiding 

Als ex-partners samen eigenaar waren van een huis is vaak de eerste vraag bij de scheiding of het huis verkocht moet worden of dat één van beiden in het huis blijft wonen. Als één van beide ex-partners in het huis blijft wonen dan wordt via de notaris het huis op naam gezet van de betreffende partner. Daar komt het een en ander bij kijken. De notaris stelt een zogenaamde akte van verdeling op waarin het huis wordt toebedeeld aan de partner die in het huis blijft wonen. Als het huis 'onder water staat' moet de onderwaarde van het huis worden gedeeld. Het is dan de vraag of de bank de ex-partner uit de aansprakelijkheid kan ontslaan, omdat het huis 'onder water staat'.

Hypotheek bij scheiding

Als het huis overwaarde heeft (de hypothecaire lening is lager dan de waarde van het huis) moet de partner die in het huis blijft wonen de andere partner 'uitkopen'. De hypotheek komt voortaan voor rekening van de partner die in het huis blijft wonen. Belangrijk is dat de hypotheek niet meer op naam blijft staan van de ex-partner die de woning verlaat. Dit kunnen wij bij de bank regelen door deze te vragen de ex-partner uit de aansprakelijkheid te laten ontslaan. De bank beoordeelt dit aan de hand van de inkomens- en vermogenspositie en andere gegevens van de partner die in het huis blijft wonen.

Nieuwe woning na scheiding

Als de andere partner een nieuwe woning koopt, is bij de aankoop de eventueel van de ex-partner ontvangen overwaarde in verband met de bijleenregeling van belang. De overwaarde heeft mogelijk gevolgen voor de aftrekbaarheid van de rente vanwege de nieuwe hypothecaire geldlening. Als er overwaarde is maar de partner die in het huis blijft wonen kan de ander niet uitkopen, dan kunnen de ex-partners besluiten het huis voorlopig op hun beider naam te laten staan. Dit heeft juridische en fiscale gevolgen. Wij adviseren u daarom in dat geval bij ons een overeenkomst te laten opmaken waarin we die gevolgen regelen.


Advies bij scheiding

Er zijn ook andere zaken die bij een scheiding spelen. Wij kunnen u daarbij adviseren. Mogelijk moet bij de uitbetaling van de overwaarde van het huis nog een verrekening plaatsvinden van 'eigen geld' dat door een van beiden in de woning is gestoken. Ten aanzien van het pensioen moet ook het een en ander worden geregeld. Bij polissen van levensverzekering moet mogelijk de begunstiging worden aangepast. Een eventuele spaarpolis moet ook vaak worden gewijzigd. Ook kan het zijn dat het testament in verband met de veranderde situatie (bijvoorbeeld als er een nieuwe partner is) moet worden gewijzigd.

Samenlevingscontract ontbinden

Als u ongetrouwd hebt samengewoond met een samenlevingscontract dan moet u dat contract (laten) ontbinden. Het verschilt per samenlevingscontract hoe deze ontbinding plaats dient te vinden. Soms volstaat een aangetekende brief, soms kan hiervoor ook een notariële akte worden opgesteld. Voor getrouwde partners geldt dat zij bij de rechter hun huwelijk moeten laten ontbinden. Geregistreerde partners kunnen hun partnerschap buiten de rechter laten ontbinden via de notaris (of advocaat) bij de burgerlijke stand. Als deze partners echter het gezag hebben over minderjarige kinderen moet voor de scheiding de rechter er aan te pas komen.

Echtscheiding goed regelen

Wij kunnen u uitstekend helpen bij het goed regelen van uw scheiding en alles wat erbij komt kijken. In sommige gevallen is er een advocaat nodig om de scheiding te regelen, deze kunnen wij voor u inschakelen. Wij houden dan de regie over de hele scheiding. Ook kunnen we u helpen met regelingen voor u en uw nieuwe partner.

 
 

Contact

Kerkewijk 53
3901 EC  Veenendaal
T  0318-55 28 28
F  0318-55 33 44
info@ottensvalleinotaris.nl
ottensvalleinotaris.nl

BTW NL809586113B01
KvK 30127772

Volg ons

facebook_follow.pngtwitter_follow.pnglinkedin_follow.png