Samen het contract betreft het erfpacht opstellen bij Ottens Vallei Notaris

Hierdoor komt u achteraf niet voor verrassingen te staan en weet u waar u aan toe bent


Voordelen van erfpacht bij Ottens Vallei Notaris

  • Vooraf inzicht in de kosten van uw adviesgepsprek en afwikkeling
  • Deskundig advies van de ervaren notarissen van Ottens Vallei Notaris uit Veenendaal

 

 

 

Erfpacht opstellen bij Ottens Vallei Notaris

Waarom een contract voor uw erfpacht?

Erfpacht is een recht om de onroerende zaak van een ander te gebruiken. Als u een woning op erfpachtgrond koopt dan blijft de verkoper eigenaar van de grond waarop de woning staat.

De koper krijgt de woning en wordt gebruiker van de grond. Voor dat gebruik betaalt hij meestal nog een jaarlijks  dan wel halfjaarlijks een bedrag aan de verkoper. Dit bedrag wordt 'canon' genoemd. Soms wordt de erfpacht voor een bepaalde periode afgekocht. Erfpacht gaat bij overlijden over op de erfgenamen en kan als onderpand dienen voor een hypotheek.

De gemeente en ook woningbouwcorporaties maken vaak gebruik van erfpacht om betaalbare huizen te kunnen aanbieden.

Wat de erfpachter met de grond mag doen, hangt af van de erfpachtvoorwaarden. Hierin staan de rechten en plichten van de erfpachter beschreven. .

 

Looptijd en tijdvak

Er zijn twee soorten erfpacht; voortdurende en tijdelijke. Bij tijdelijke erfpacht krijgt de eigenaar aan het eind van de afgesproken termijn de beschikking over de grond weer terug. Bij voordurende erfpacht is dat niet het geval. De looptijd bij voortdurende erfpacht is daarom ‘voor onbepaalde tijd'. desbetreffende

 
 

Maak vrijblijvend een afspraak bij Ottens Vallei Notaris

Afspraak


Waaruit bestaat een contract voor erfpacht?

Het erfpachtcontract bevat een aantal vaste onderdelen:

  • Gegevens van de erfpachter
  • Locatie van de in erfpacht uitgegeven grond
  • Kadastrale gegevens
  • de wijze van betaling van de canon, looptijd en tijdvak
  • Omschrijving van bebouwing en gebruik
  • Algemene en bijzondere bepalingen


Dit erfpachtcontract wordt vastgelegd in een notariële akte die ingeschreven wordt in het Kadaster. Vanaf de inschrijving is er sprake van vestiging van erfpacht.

   

Contact

Kerkewijk 53
3901 EC  Veenendaal
T  0318-55 28 28
F  0318-55 33 44
info@ottensvalleinotaris.nl
ottensvalleinotaris.nl

BTW NL809586113B01
KvK 30127772

Volg ons

facebook_follow.pngtwitter_follow.pnglinkedin_follow.png