Ottens Vallei Notaris: een begrip in Veenendaal

Of het nu gaat om het oprichten van uw bedrijf, stichting of vereniging. Het regelen van uw huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract. Het opstellen van een hypotheekakte. De aankoop van uw huis. Óf het opmaken van uw testament: Ottens Vallei Notaris staat op ieder belangrijk moment in uw leven voor u klaar met informatie en juridisch advies. Al bijna een kwart eeuw!

Uniek aan ons notariskantoor is onze digitale wijze van corresponderen. Dit resulteert in veilige, korte, duidelijke en snelle communicatielijnen. Ook maken we het mogelijk veel zaken eenvoudig online te regelen. Voor zaken die advies op maat vragen, maakt u een persoonlijke afspraak met één van onze gedreven (kandidaat-)notarissen.


 

 

 

 

 
 

Uw digitale notaris geeft antwoord

Vraag: Ik wil iets geven aan een stichting; moet daar door de stichting belasting over worden betaald?

Antwoord: Nee, niet als de stichting een zogenaamde ANBI (afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling) is. (...)

Lees verder

Meest gestelde vragen aan uw notaris

Moeten wij onze dochter verplicht laten erven?

Er zijn omstandigheden mogelijk waardoor je vindt dat jouw kind niet moet erven. Kinderen kunnen in een testament worden onterfd. Zij zijn dan geen erfgenaam. Wel kan een kind dat onterfd is, zijn legitieme portie (minimum deel) opeisen, maar kan ook besluiten dat niet te doen. Als een kind de legitieme portie opeist, moet zijn erfdeel aan hem worden uitbetaald. Niet in alle gevallen hoeft dit erfdeel meteen na overlijden te worden uitbetaald; in veel gevallen hoeft dit pas te gebeuren als beide ouders zijn overleden. Wij kunnen je informeren wanneer dit het geval is. Als je wel wilt dat jouw kind erft, maar je bang bent dat anderen daarvan profiteren, dan zou je een zogenaamd bewind over de erfenis kunnen overwegen. In jouw testament wordt dan bepaald dat jouw kind wel van je erft, maar dat een bewindvoerder het beheer heeft over de erfenis. De bewindvoerder beslist waaraan de erfenis mag worden uitgegeven of juist niet.

Erven de kinderen van mijn partner ook van mij?

Als je niets hebt geregeld dan zorgt de wet voor de verdeling van jouw vermogen bij je overlijden. Bij overlijden erven jouw eigen kinderen. Je partner en haar kinderen erven dan niet van jou. Een testament kan daarin verandering brengen. Je kunt in jouw testament bepalen dat je partner, je kinderen én de kinderen van jouw partner van je erven. Je kan daarbij regelen dat de kinderen (zowel jouw eigen kinderen als de kinderen van je partner) hun erfdeel pas uitbetaald krijgen als ook jouw partner is overleden. Een notarieel samenlevingscontract is daarbij nodig: anders kunnen jouw kinderen een beroep doen op hun wettelijke aanspraken waardoor je partner een gedeelte van het erfdeel meteen na jouw overlijden moet uitbetalen. Een notarieel samenlevingscontract heeft nog meer voordelen, bijvoorbeeld dat je daarmee jouw partner als begunstigde voor het nabestaandenpensioen kan aanwijzen.

Sinds 1 januari 2010 worden eigen kinderen en kinderen van de partner voor de erfbelasting gelijk behandeld. Dit betekent dat kinderen van de partner hetzelfde belastingtarief betalen over de erfenis als de eigen kinderen van de overledene. Er moet dan wel aan voorwaarden worden voldaan, wij kunnen je hierover informeren.

Hoe kan ik mijn servies aan mijn nichtje nalaten?

Dat hoeft niet. Je kunt dit ook regelen in een codicil. Een codicil is een door jezelf met de hand geschreven verklaring met daarin naam, handtekening en datum. Je kan dan zelf aangeven dat jouw nichtje het servies erft. In een codicil kan namelijk worden aangegeven wie bepaalde inboedelgoederen (geen schilderijen of andere kunstvoorwerpen), sieraden of kleding van je krijgt na jouw overlijden.

Erft onze schoonzoon van ons?

Op grond van de wet zijn de eigen kinderen erfgenamen en niet de 'schoonkinderen'. Schoonkinderen erven dus niet direct. Een echtscheiding kan echter tot gevolg hebben dat het schoonkind toch recht heeft op een gedeelte van jouw erfenis. Als jouw kind in gemeenschap van goederen is getrouwd, dan heeft de ex-echtgenoot van het kind bij een echtscheiding recht op de helft van de erfenis. Ook op grond van huwelijkse voorwaarden kan een ex-echtgenoot recht hebben op een gedeelte van de (waarde van de) erfenis. Je kunt dit voorkomen door een testament te maken. In een testament kan namelijk een zogenaamde 'uitsluitingsclausule' worden opgenomen. Door deze clausule komt jouw erfenis uitsluitend ten goede aan je eigen kind en blijft de erfenis dus voor jouw kind privé. Dat is vooral van belang bij bijvoorbeeld faillissement van de echtgenoot van het kind of bij echtscheiding. De erfenis hoeft dan niet te worden gedeeld met de (ex-)echtgenoot van het kind. De uitsluitingsclausule geldt ook voor een kind dat bij de gemeente een geregistreerd partnerschap is aangegaan.

Worden vakantiedagen uitbetaald aan mijn erfgenamen?

Tot een erfenis horen alle bezittingen en schulden die de overledene nalaat. Als een erfgenaam (degene die erft) de erfenis accepteert, krijgt hij de bezittingen van de overledene maar moet hij ook de schulden van de overledene betalen. Er zijn echter uitzonderingen. Sommige bezittingen en schulden kunnen niet vererven. Een voorbeeld hiervan zijn 'persoonlijke rechten', zoals een recht van een ex-echtgenoot op alimentatie.

De vraag of vakantiedagen kunnen vererven, is door verschillende rechters beantwoord. Deze rechters komen niet in alle gevallen tot eenzelfde antwoord. De ene rechter is van mening dat (de betaling van gespaarde) vakantiedagen wél kunnen vererven, de andere rechter vindt van niet. Mijn advies aan u is daarom geen risico te nemen en uw vakantiedagen op te nemen of spoedig te laten uitbetalen.

Contact

Kerkewijk 53
3901 EC  Veenendaal
T  0318-55 28 28
F  0318-55 33 44
info@ottensvalleinotaris.nl
ottensvalleinotaris.nl

BTW NL809586113B01
KvK 30127772

Volg ons

facebook_follow.pngtwitter_follow.pnglinkedin_follow.png